OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad er Splitleasing?

Kort fortalt er det en løsning, hvor bilen deles ud på to leasingkontrakter. En til privatpersonen og en til firmaet. Ydelserne fordeles mellem de to parter efter forholdet mellem de private kørte km. og de erhvervsmæssige kørte km.

Udgør privatkørslen fx kun 25 pct. af månedens kørsel, så betaler privatkunden kun 25 pct. af den samlede ydelse – de resterende 75 pct. svarer arbejdsgiveren for.

Det medfører endvidere, at ordningen ikke udløser beskatning af den private kørsel, da det ikke arbejdsgiveren, der stiller bilen til rådighed for dig, men dig selv privat, der har tegnet en leasingkontrakt på bilen.

En splitleasing kontrakt omfatter en udbetaling, løbende ydelser (erhverv/privat)  samt en restværdi, som bilen indfries til ved kontraktens udløb.

Hvad er fordelene?

Du får adgang til en exclusiv bil med en masse udstyr, til en femtedel af prisen i forhold til selv at eje den og du slipper for at betale firmabilskat.

For din arbejdsgiver er det også en fordel, idet du betaler din private andel af udgifterne.

Hvad er ulemperne?

Hvis du kører mere end ca. 50 pct. privat, er det billigere at flex lease bilen.

Er det rigtigt at man ikke beskattes af fri bil?

Ja! Ligningsrådet fastslog i 2001, at hvis arbejdsgiver og -tager leaser en bil sammen, skal der ikke ske beskatning af fri bil. Forklaringen er, at arbejdsgiver ikke stiller en bil til rådighed for den ansatte, men leaser en bil sammen med den ansatte.

Hvem betaler hvad?

Udgifter til finansiering, brændstof, vedligehold, service, ejerafgifter og forsikring, fordeles i forhold til de faktisk kørte kilometre – fx. 80/20 pct. fordelt på erhverv/privat. Biler på splitleasing skal føre (elektronisk)kørebog, hvor du ved kørselsstart skal vælge mellem privat- eller erhvervskørsel.

Brændstofkort kan tilvælges og administreres af leasingselskabet, der fakturerer udgifterne med den reelle fordeling mellem erhvervsmæssig og privat kørsel.

Hvad sker der hvis bilen går i stykker?

Så skal du selv afholde omkostningerne til en eventuel reparation på samme måde, som hvis du havde ejet bilen. Men da den er split-leaset, skal du kun betale din andel af beløbet svarende til 20 pct. i ovenstående eksempler.

Jeg vil gerne splitleasing i 2 eller 3 år. Er det muligt?

Ja, det kan du, men de fleste splitleasing-kontrakter er ofte på 12-24 måneder. Det er også muligt at forlænge aftalen, blot arbejdsgangen er på plads mindst 14 dage før kontrakten udløber.

Hvad sker der ved kontraktens udløb?

Arbejdsgiver har pligt til at anvise en tredjepart som køber af bilen efter kontraktperiodens udløb, til den fastsatte restværdi. I praktis kan arbejdsgiveren sælge eller bytte den til en anden bil hos os, og som forhandler afregner vi restværdien med leasingselskabet.

Kan jeg indbetale rest-afgiften ved kontraktens udløb og dermed blive ejer?

Ja. Men i de fleste tilfælde vil det ikke kunne betale sig. En genberegning af bilens afgift vil oftest give et lavere resultat end den rest-afgift, der ville skulle betales på baggrund af den oprindelige beregning. Dette skyldes at bilens markedsværdi, som afgiften beregnes udfra, i de fleste tilfælde falder hurtigere end den indbetalte afgift på en leasingkontrakt.

Kørebog

Når der indgås en deleleasingaftale, monteres en GPS med elektronisk kørebog fra ECOFLEET, således hver part får ført detaljeret kørselsregnskab.
Enheden opfylder SKAT´S retningslinjer for elektronisk kørebog og er desuden godkendt som sporingsenhed hos en række forsikringsselskaber.

Den elektroniske sporingsenhed registrerer al kørsel, og med en webbaseret adgang til kørebogen, kan man altid følge kørselshistorik og se køretøjets aktuelle position.
Med omskifterknap monteret i bilen eller fjernbetjening kan der vælges om den næste tur registreres som privat eller erhvervsmæssig kørsel. Man kan altid tilrette efterfølgende på webportalen.

Fordelingen indlæses automatisk fra kørebogen, og med online adgang til kørebogen skal man blot sørge for at holde denne opdateret.
Hver måned fordeles og opkræves privatpersonen og firmaet hver især leasingydelsen inkl. driftsudgifter ud fra de faktiske kørte km.

Vores fordelagtige samarbejdsaftaler
Skat

Værdifastsættelse af registreringsafgift hos SKAT tager typisk 6-8 uger – vi kan gøre det i løbet af én dag. Midtjysk leasing har storkundeaftale hos SKAT, og det betyder bl.a. at vi kan værdiansætte registreringsafgiften på bilen efter SKAT’s anvisninger.

Lovgivning:

Du kan læse Skatterådets afgørelser her:
SKM2010.147.SR

LÆS MERE HER